Afletteren Adyen

Bespaar tijd
Volledig automatisch afletteren
Heldere rapportages

Hoe werkt afletteren tussen Adyen en Exact Online?

Hoe start ik met automatisch afletteren?

Add-ons en aanvullende wensen

Webshoponafhankelijk

Implementatiepakket

Prijzen

Add-ons
Prijs
Automatisch deelbetalingen matchen
Deze add-on kent 2 mogelijke functionaliteiten. Let op! Het is niet mogelijk deze te combineren.

1. Deelbetalingen afletteren (standaard). Hierbij kunnen meerdere transacties worden gematcht aan één enkele openstaande post. Het is dan belangrijk dat het bedrag van de openstaande post gelijk aan óf hoger is dan het bedrag van de transacties.

2. Meerdere openstaande posten matchen. Hierbij kan één enkele transactie worden gematcht aan meerdere openstaande posten. Het is belangrijk dat het totaal van de openstaande posten overeenkomt met de transactie van de PSP. Wil je gebruik maken van deze functionaliteit? Zet na het toevoegen van de add-on de instelling ‘Sta meerdere openstaande posten toe’ op ‘Ja’.

Let op: wil je gebruik maken van de tweede functionaliteit in combinatie met de add-on ‘Niet gematchte transacties boeken’? Eventuele verschillen kunnen in dat geval niet worden weggeboekt.
€12,- p/m
Niet gematchte transacties boeken
Standaard worden de niet gematchte transacties niet meegenomen in de boeking. Met deze add-on worden boekingsregels aangemaakt voor de niet gematchte transacties. Deze worden op een in te stellen tussenrekening geboekt.
€9,- p/m
Meerdere referentievelden matchen
Deze add-on biedt de mogelijkheid om op meerdere referentievelden (o.a. uw referentie, omschrijving, factuurnummer, etc.) af te letteren.
€6,- p/m
IBAN-verificatie transacties
Met deze add-on kun je IBAN-verificatie transacties als één post wegboeken op een gekozen grootboekrekening. Vaak zijn dit transacties van 1 of 2 cent waar geen openstaande post voor aanwezig is in Exact Online. De add-on herkent deze transacties als inkomsten waar geen openstaande post tegenover staat en worden geboekt op een grootboekrekening naar keuze.
€6,- p/m
Deze add-ons zijn tegen meerprijs (zie bovenstaand overzicht) te selecteren in de installatiewizard na het kiezen van een standaard product. Ook na voltooiing van de installatie zijn de add-ons toe te voegen. LET OP: de add-ons en bijhorende prijzen zijn niet standaard bij de koppeling inbegrepen.

In de praktijk

Ontdek hoeveel voordeel de Adyen Aflettermodule onze klanten in de praktijk oplevert.

Alle klantcases

Veel gestelde vragen

Ik wil gaan afletteren voor Adyen. Hoe werkt dit?

Wat houden de implementatiekosten voor deze Adyen module in?

Ik wil gebruik gaan maken van een extra Payment Service Provider, kan dat?

Kan ik met terugwerkende kracht betalingen van Adyen synchroniseren?

Wat houdt een transactie van Adyen in?

Mijn gewenste Payment Service Provider staat niet in het overzicht.

Ik heb een algemene vraag, een vraag over het abonnement en/of een vraag betreft de installatie.