Custom Aflettermodule

Uitgebreid aanbod add-ons
Heldere rapportages
24/7 inzicht in je koppeling

Custom Aflettermodule: hoe werkt het?

Implementeren

Add-ons

Webshoponafhankelijk

Elke PSP mogelijk

Prijzen

Afletteren
Basic

€ 21/ per maand
+ € 250,- implementatiekosten (eenmalig)
Functionaliteiten
 • Tot 250 transacties p/m
 • Automatisch boeken
 • Geschikt voor elke PSP
 • Snelle implementatie

Afletteren
Large

€ 45/ per maand
+ € 250,- implementatiekosten (eenmalig)
Functionaliteiten
 • 250 – 2000 transacties p/m
 • Automatisch boeken
 • Uniek queuesysteem
 • Geschikt voor elke PSP
 • Snelle implementatie

Afletteren
Extra Large

€ 65/ per maand
+ € 250,- implementatiekosten (eenmalig)
Functionaliteiten
 • Vanaf 2000 transacties p/m
 • Automatisch boeken
 • Uniek queuesysteem
 • Geschikt voor elke PSP
 • Snelle implementatie
Custom Aflettermodule - Exact Online

Je gegevens

Je bestelling

Je betaalgegevens

Opmerking

Voorwaarden

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan xCore/LINQ5 B.V. om maandelijks de abonnementsgelden, de eenmalige installatiekosten en de kosten van eventuele klantspecifieke aanpassingen van het bestelde xCore-product van zijn/haar bankrekening af te schrijven.

Het contract kent een looptijd van één maand en gaat in na de installatie. Het contract wordt vervolgens stilzwijgend per maand verlengd. De opzegtermijn is één maand met ingang van de eerste van de volgende maand.

Datum:

Verificatievraag

Add-ons
Prijs
Automatisch deelbetalingen matchen
Deze add-on kent 2 mogelijke functionaliteiten. Let op! Het is niet mogelijk deze te combineren.

1. Deelbetalingen afletteren (standaard). Hierbij kunnen meerdere transacties worden gematcht aan één enkele openstaande post. Het is dan belangrijk dat het bedrag van de openstaande post gelijk aan óf hoger is dan het bedrag van de transacties.

2. Meerdere openstaande posten matchen. Hierbij kan één enkele transactie worden gematcht aan meerdere openstaande posten. Het is belangrijk dat het totaal van de openstaande posten overeenkomt met de transactie van de PSP. Wil je gebruik maken van deze functionaliteit? Zet na het toevoegen van de add-on de instelling ‘Sta meerdere openstaande posten toe’ op ‘Ja’.

Let op: wil je gebruik maken van de tweede functionaliteit in combinatie met de add-on ‘Niet gematchte transacties boeken’? Eventuele verschillen kunnen in dat geval niet worden weggeboekt.
€12,- p/m
Niet gematchte transacties boeken
Standaard worden de niet gematchte transacties niet meegenomen in de boeking. Met deze add-on worden boekingsregels aangemaakt voor de niet gematchte transacties. Deze worden op een in te stellen tussenrekening geboekt.
€9,- p/m
Meerdere referentievelden matchen
Deze add-on biedt de mogelijkheid om op meerdere referentievelden (o.a. uw referentie, omschrijving, factuurnummer, etc.) af te letteren.
€6,- p/m
IBAN-verificatie transacties
Met deze add-on kun je IBAN-verificatie transacties als één post wegboeken op een gekozen grootboekrekening. Vaak zijn dit transacties van 1 of 2 cent waar geen openstaande post voor aanwezig is in Exact Online. De add-on herkent deze transacties als inkomsten waar geen openstaande post tegenover staat en worden geboekt op een grootboekrekening naar keuze.
€6,- p/m
Deze add-ons zijn tegen meerprijs (zie bovenstaand overzicht) te selecteren in de installatiewizard na het kiezen van een standaard product. Ook na voltooiing van de installatie zijn de add-ons toe te voegen. LET OP: de add-ons en bijhorende prijzen zijn niet standaard bij de koppeling inbegrepen.

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Aflettermodule en de Custom Aflettermodule?

Ik wil gaan afletteren maar mijn PSP staat er niet tussen. En nu?

Waarom zijn er implementatiekosten voor deze Aflettermodule?

Hoe maak ik gebruik van een extra PSP?

Is het mogelijk om met terugwerkende kracht te synchroniseren?

Waar kan ik meer informatie vinden over abonnementen of algemene vragen?