WooCommerce & Exact Online koppeling

Wat kan de WooCommerce koppeling?

Aanvraag factsheets

Je gegevens

Welke factsheet wil je ontvangen?

Voorwaarden

WooCommerce plug-in

Implementatie: welke opties heb ik?

Welke functionaliteiten heeft de WooCommerce koppeling?

Support

Prijzen

Add-ons
Basis
Plus
Handel
Prijs
Omzetrekening per land
Stel een omzetrekening per land in o.b.v. het land in het facturatie- of verzendadres.
€5,- p/m
Klantclassificatie
Met deze add-on kunnen de roles uit WooCommerce gekoppeld worden aan klantclassificaties in Exact.
€2,50 p/m
Kostenplaats & kostendrager
Bepaal de kostenplaats en kostendrager voor de boekingen, facturen en orders in de boekhouding op basis van de storeview waar de bestelling in is geplaatst en het land van het verzendadres.
€5,- p/m
Verkoopdagboek per land
Stel een dagboek per land in voor o.b.v.het land in het verzendadres.

(Voor de Handel koppelingen geldt dat deze add-on alleen werkt op credits. Indien deze functionaliteit ook gewenst is op facturen, is de add-on ‘Automatisch factureren’ ook nodig)
€5,- p/m
BTW-codes per land
Wanneer je aangifte dient te doen in het buitenland is deze add-on noodzakelijk om voor de buitenlandse BTW-tarieven een aparte BTW-code mee te nemen. Op basis van deze BTW-codes kan aangifte in het buitenland worden gedaan.
€5,- p/m
Custom Fields
Maak een eigen mapping aan tussen velden in WooCommerce en Exact Online, waardoor velden die niet standaard in de koppeling worden meegenomen alsnog toegevoegd kunnen worden. Maak bijvoorbeeld een mapping aan met de assortimenten in Exact. Laat ons weten welke velden je graag wilt mappen en wij stellen die voor je in.
€12,50 p/m
Gastklanten aanmaken
Indien een klant als gast een order plaatst in de webshop, dan wordt deze niet als klant aangemaakt in Exact. Met deze add-on wordt hiervoor wel een aparte klant aangemaakt in Exact Online. Wanneer contactgegevens bij een vervolgbestelling gewijzigd zijn, kunnen deze ook in Exact geüpdatet worden.
€5,- p/m
Custom Solutions
Met deze add-on ‘Custom Solutions’ kunnen we klantspecifieke aanpassingen toevoegen. Deze add-on wordt door ons toegevoegd zodra de aanpassingen voor jou zijn gerealiseerd.
€10,- p/m
Omzetrekening per klant
Stel een omzetrekening per klant in o.b.v. het land in het facturatie- of verzendadres. Synchronisatie alleen van webshop naar Exact Online.
€5,- p/m
Geavanceerde productsynchronisatie
Met deze add-on is het mogelijk om één afbeelding per product te synchroniseren van WooCommerce naar Exact en andersom. Daarnaast koppelt deze artikelcategorieën aan artikelgroepen in Exact.
€10,- p/m
Automatisch factureren
Maak facturen automatisch definitief in Exact, bij een Handel koppeling wordt ook de verkooporder gefactureerd. Kies daarnaast of je de factuur per e-mail wilt versturen aan de klant.
€10,- p/m
Meerdere magazijnen
Wanneer je voorraad vanuit meerdere magazijnen uit Exact in WooCommerce wilt zien als één totaalvoorraad is deze add-on nodig.
€5,- p/m
Automatisch leveren
Deze add-on verwerkt leveringen in Exact Online op basis van een orderstatus in WooCommerce. Lever je vanuit Exact Online dan verandert de orderstatus in WooCommerce op het moment dat de levering in Exact is gedaan.
€10,- p/m
Deze add-ons zijn tegen meerprijs (zie bovenstaand overzicht) te selecteren in de installatiewizard na het kiezen van een standaard product. Ook na voltooiing van de installatie zijn de add-ons toe te voegen. LET OP: de add-ons en bijhorende prijzen zijn niet standaard bij de koppeling inbegrepen.

Succesverhalen

Van tevreden xCore klanten over de WooCommerce koppeling met Exact Online.

Alle klantcases

Veel gestelde vragen

Welke Exact-licenties werken voor de WooCommerce koppeling?

Zijn alle WooCommerce-versies geschikt voor de koppeling?

Heb ik verschillende koppelingen nodig wanneer ik een WooCommerce Multisite plug-in heb?

Wat houdt het implementatiepakket in voor de WooCommerce koppeling?

Hoe kan ik met terugwerkende kracht orders van WooCommerce synchroniseren?

Waar vind ik meer informatie over WooCommerce?

Waar vind ik meer informatie over xCore?